Slovensky English
ProRebus
Slnečná 1408
926 01 Sereď
Slovakia
prorebus@gmail.com

JUDr. Miloš Klenovič
0903/417 718
mklenovic@pobox.sk

JUDr. PhDr. Marek Tóth
0908/421 364
marcus.toth@gmail.com

Naša obchodná spoločnosť ProRebus, s.r.o. vznikla spojením niekoľkoročných skúseností a vedomostí z oblasti manažmentu súkromnej, ako i verejnej sféry, riešenia sporov a poradenstva v obchodných, občianskych, rodinných a pracovno-právnych vzťahoch, s mladosťou a novými trendmi, ktorým sa snažíme neustále a operatívne prispôsobovať.

Hlavný predmet činnosti našej spoločnosti je:
 • Riešenie sporov - mediačná činnosť (mimosúdne riešenie sporov, ktoré vznikli z obchodno-právnych, občiansko-právnych, pracovno-právnych, a rodinných vzťahov, podľa zákona č.420/2004 Z.z. o mediácii)
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Mimoškolská vzdelávacia činnosť (školenia, kurzy, konzultácie zamerané na manažment a podporu pri vyhotovovaní dokumentov, interných predpisov a nariadení miest a obcí, základných dokumentov a interných predpisov pre podnikateľov, alternatívy riešenia vnútorných sporov, fungovanie územnej samosprávy, prípravu a vedenie porád a verejných stretnutí, školenia z právnych predpisov pre územnú samosprávu, štátnu správu a podnikateľov)
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Administratívne služby (napr. : korektúry textov administratívnych dokumentov, pracovnoprávnych predpisov, zmlúv a administratívnych podaní, kancelárske a sekretárske služby a pod.)
 • Marketingové a reklamné služby
 • Realitná činnosť
Hlavnými zásadami, ktorými sa pri našej činnosti riadime sú:
 • Serióznosť od prvého kontaktu,
 • orientácia na presné splnenie požiadavky,
 • vysoká flexibilita a pohotovosť pri hľadaní optimálneho spôsobu poskytnutia služieb,
 • profesionalita orientovaná na osobnú zodpovednosť za úroveň poskytnutých služieb.
ProRebus, s.r.o. - Výhradný distribútor prírodných produktov ESSIAC